Mjesec: ožujak 2020.

15 godina postojanja udruge

Obljetnica 15 godina rada 2004. – 2019. Udruga je sudjelovala na mnogim sajmovima, izložbama i manifestacijama koje promiču tradicijske običaje. Aktivno je sudjelovala u radu LAG-a Lika i  Ženske mreže RH kao i u događanjima u lokalnoj zajednici. Izlagala je svoje radove  u Biogradu, Puli, Poreču, Koprivnici, Vrbovcu, Ludbregu, Zagrebu, Slunju, Gospiću, Senju, Otočcu, Donjem […]

View More