O nama

O nama

CILJEVI UDRUGE

Cilj djelovanja Udruge je poboljšanje kvalitete života u zajednici, te društva u kojem će svi građani/ke biti jednaki u svojim pravima i slobodama i koji će aktivno sudjelovati u kreiranju svog života prema svojim potrebama.

Programski ciljevi Udruge usmjereni su na:

 • okupljanje građanki-građana u svrhu organiziranja, pomaganja, poticanja, razvijanja i širenja aktivnosti na polju edukacije, prvenstveno na razvoju  poljoprivrede i ruralnom razvoju, ekonomskom osnaživanju lokalne sredine,  seoskom turizmu, očuvanju prirodnih i kulturnih bogatstava Republike Hrvatske
 • organiziranje svih vidova pomoći sa svrhom poboljšanja kvalitete života i razvoja društva
 • poticanje razvoja lokalnih zajednica i povezivanje različitih sektora u zajednici
 • zaštita, promicanje i unapređenje ljudskih prava i sloboda, te stvaranje jednakih uvjeta za participaciju žena na svim razinama političkog, kulturnog, društvenog i gospodarskog života
 • organizacija pružanja psiho-socijalne, pravne i emocionalne podrške građanima i grupama suočenim s teškim životnim situacijama, sukobima i krizama putem edukacije od strane stručnih osoba.

DJELATNOSTI UDRUGE

U svrhu ostvarivanja ciljeva , Udruga će obavlja sljedeće djelatnosti:

 • organiziranje raznih edukacija u vidu radionica, seminara, predavanja i  tečajeva u cilju širenja znanja i iskustava s područja ruralnog razvoja i rada s  lokalnim zajednicama, njegovanja starih zanata, seoskog turizma, zaštite  prirodnih bogatstava
 • izrada i provođenje programa za poboljšanje kvalitete života
 • organiziranje radionica, izleta i ljetnih tečajeva za školsku djecu i omladinu u svrhu upoznavanja prirodnih i kulturnih vrednota i njihovog očuvanja
 • pomaganje savjetima stručnih osoba pojedincima i obiteljima u rješavanju  svakodnevnih problema iz područja zaštite ljudskih prava i sloboda, ravnopravnosti spolova, nacionalnih i dječjih prava, a sve sukladno posebnim propisima
 • poticanje, razvijanje i pružanje pomoći u provođenju projekata razvoja lokalnih-ruralnih zajednica
 • priprema i izdavanje plakata, bedževa, letaka i drugog promotivnog materijala, izdavanje brošura, periodike, elaborata i knjiga koji su u skladu s ciljevima Udruge i posebnim propisima Republike Hrvatske
 • organiziranje okruglih stolova, simpozija, javnih tribina, kulturno-zabavnih programa, konferencija za tisak, video prezentacija, javnih protesta, kampanja, medijskih istraživanja i istraživanja u humanističkim znanostima
 • suradnja sa stručnjacima, ustanovama, organima i službama na poslovima od interesa za Udrugu
 • organiziranje i provođenje suradnje i razmjene s udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, kao i s nadležnim tijelima vlasti i institucijama
 • sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima, izložbama, sajmovima, lokalnim priredbama i sl. koji su u svezi s ciljevima i djelatnošću Udruge
 • pripremanje i provođenje akcija za pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva
 • organiziranje igara na sreću i osnivanje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u cilju prikupljanja novčanih i materijalnih sredstava u skladu s propisima Republike Hrvatske radi ostvarivanja ciljeva Udruge.
 • pružanje socijalnih usluga –usluga općeg i pravnog savjetovanja i pomaganja za žrtve nasilja u obitelji

PODRUČJA DJELOVANJA

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su:

 • demokratska  politička kultura
 • gospodarstvo
 • kultura i umjetnost
 • ljudska prava
 • međunarodna suradnja
 • održivi razvoj
 • socijalna djelatnost
 • zaštita prirode i okoliša