15 godina postojanja udruge

15 godina postojanja udruge

Obljetnica 15 godina rada 2004. – 2019.

 • Udruga je sudjelovala na mnogim sajmovima, izložbama i manifestacijama koje promiču tradicijske običaje.
 • Aktivno je sudjelovala u radu LAG-a Lika i  Ženske mreže RH kao i u događanjima u lokalnoj zajednici.
 • Izlagala je svoje radove  u Biogradu, Puli, Poreču, Koprivnici, Vrbovcu, Ludbregu, Zagrebu, Slunju, Gospiću, Senju, Otočcu, Donjem Lapcu, Gračacu i Bihaću.

Svake godine Udruga prezentira svoj rad i promiče tradicijske običaje na godišnjim manifestacijama i sajmovima:

 • “Jesen u Lici” u Gospiću,
 • “Lika u fokusu”,
 • Sajam udruga LSŽ,
 • Terezijanski sajam i Advent u Otočcu,
 • EKOBIS Bihać,
 • Dugi eno-eko-gastro-etno stol u Biogradu, 
 • Dani otvorenih vrata udruga RH od 2012.g.,
 • Na organiziranim izložbama za Uskrs i Božić.